Wat gebeurt er met de gegevens die u achterlaat?

De gegevens ingezameld omtrent uw persoon, zijn bestemd om gebruikt te worden door Next Event  bvba, hoofdzetel Wolvertemsesteenweg 21 bus 0011, 1785 Merchtem, in het kader van haar activiteiten rond de alternatieve stadswandelingen ‘In&Out’. Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u deze gegevens opvragen en, indien nodig, laten verbeteren. U kan ook het centraal register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.