Londerzeel is centraal gelegen op de as Brussel-Antwerpen en Mechelen-Dendermonde en is tevens het geboortedorp van de gekende schrijver Gerard Walschap, Prins der Letteren en eerste ereburger van Londerzeel.  Heel wat landschappen die Walschap in zijn vele romans schetste zijn terug te vinden in Londerzeel.

Leireken

“Leireken”

Bijnaam van de inwoners is ‘kiekenplukkers’ omdat er veel kippenkwekers woonden en hun kippen aan Brusselaars leverden, die op hun beurt gekend zijn als ‘kiekenfretters’.   De jaarlijkse Gouden Kiekenpootworp herinnert hieraan, waarbij 2000 kiekenpoten vanuit het gemeentehuis worden uitgegooid; daarmee zijn braadkippen te winnen en 1 kiekenpoot geeft recht op een gouden juweel.

 “Heidemolen”

Deelgemeente Malderen is rijk aan aspergevelden, bossen, een natuurgebied en een historische Heidemolen.  Deelgemeente Steenhuffel is bekend van Brouwerij Palm, na een brouwerijbezoek brengt het ‘Palmtreintje’ je naar domein Diepensteyn voor een rondleiding in de stoeterij van Brabantse trekpaarden, het symbool van Palm.  Steenhuffel is eveneens een trekpleister voor fietsers met het 20 jaar oude fietscafé Leireken en tal van fietsroutes.

“Kasteel Diepensteyn”

 

 

 

 

Londerzeel est situé sur l’axe Bruxelles-Anvers et Malines-Termonde et est également le berceau du célèbre écrivain Gérard Walschap, prince de lettres et premier citoyen d’honneur de Londerzeel. Beaucoup de paysages décrits dans ses nombreux romans peuvent être trouvés à Londerzeel.

Leireken

“Leireken”

Surnom des habitants de Londerzeel est ‘kiekenplukkers’, car il ya de nombreux éleveurs de volailles qui livraient leurs poulets aux Bruxellois, qui à leur tour sont appelés ‘kiekefretters’.

 “Heidemolen”

La Paroisse Malderen est riche en champs d’asperges, de bois, un moulin pittoresque et historique. La Paroisse Steenhuffel est connu de Palm Breweries. Visitez chateau Diepensteyn pour une visite de la ferme de chevaux de trait brabançon, le symbole de Palm. Steenhuffel est également un paradis pour les cyclistes avec le Leireken (café vélo) et de nombreuses routes.


“Kasteel Diepensteyn”

 

 

 

 

Londerzeel, centrally located on the axis Brussels-Antwerp/Mechelen-Dendermonde, is the birthplace of the famous writer ‘Gerard Walschap’.  He is a “Prince of Letters” and first honorary citizen of Londerzeel.   A lot of landscapes described by Walschap in his novels can be found in Londerzeel.

“Leireken”

The locals of Londerzeel were known as “Chicken Pluckers“ due to the number of chicken breeders; they sold their chickens to the inhabitants of Brussels who in turn were known as “Chicken Eaters”.   The yearly event “Toss of the Golden Chicken Leg” is organized in memory of this past and 2000 chicken legs are thrown from the City Hall; the prizes are roasted chickens and one chicken leg containing a jewel in gold.


“Heidemolen”

The commune Malderen is rich in asparagus fields, woods, a nature reserve and a historic Heide windmill.  The commune Steenhuffel is known for its Palm Beer Brewery; after visiting this Brewery, the “Palm Train” brings you to the Domain Diepensteyn for a tour of the Brabant draught horses’ stud farm, symbol of the Palm Beer.  Steenhuffel is also very attractive to cyclists thanks to its numerous bike routes and a 20-year old Bike Café “Leireken”.

“Castle Diepensteyn”

Comments are closed.